Στη σκιά της Neverwinter

Bέλη από goblins

30 Eleasias 1486 DR

Όπου οι ήρωες εισβάλλουν στο κρησφύγετο της φυλής Cragmaw και αντιμετωπίζουν τον Klarg. Ο Drogo και η Lavinia αιχμαλωτίζονται ενώ η Faylin διαφεύγει μετά βίας.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.