Στη σκιά της Neverwinter

Απόδραση από τους Cragmaw

30 Eleasias 1486 DR

Όπου η Lavinia και ο Drogo γνωρίζουν τον Sildar Hallwinter οργανώνοντας την απόδρασή τους από το κρησφύγετο των goblins και τρεις νάνοι μεταλλωρύχοι συνοδεύουν τους ήρωες στην πόλη του Phandalin.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.