Στη σκιά της Neverwinter

Καλωσήρθατε στο Phandalin - μέρος β'

2 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες γνωρίζουν τον Daran Edermath, μαθαίνουν για το Αληθινό Στέμμα της Neverwinter από τη Linene Graywind και ο Harbin Wester δε θεωρεί τους Redbrands απειλή.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.