Στη σκιά της Neverwinter

Μακελειό στο Cragmaw Castle

5 Eleint 1486 DR

Όπου τα goblins γίνονται λεκέδες στο πάτωμα, ο Gurdren Rockseeker ανακαλύπτει ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να είσαι τυχοδιώκτης και οι Redbrands απαγάγουν τον Daran Edermath.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.