Στη σκιά της Neverwinter

Μία Αράχνη σε ένα κάστρο

4 - 5 Eleint 1486 DR

Όπου οι χαρακτήρες ανακαλύπτουν το κάστρο των goblins στο δάσος, έρχονται αντιμέτωποι με τη Μαύρη Αράχνη, σκοτώνουν τον βασιλιά Grol και σώζουν τον Gundren Rockseeker.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.