Συμμαχία των Αρχόντων (Lords' Alliance)

Η Συμμαχία των Αρχόντων είναι ένας συνασπισμός ηγετών από όλο το Faerun (κυρίως όμως το Βορρά) οι οποίοι συμφωνούν ότι απαιτείται αλληλεγγύη για να κρατηθεί μακριά το κακό. Οι ηγέτες της Waterdeep, του Silverymoon, της Neverwinter και όλων των πολιτειών της περιοχής κυριαρχούν στη Συμμαχία ενώ κάθε Άρχοντας στον οργανισμό εργάζεται για την πρόοδο της δικής του πόλης πάνω απ’ όλα. Οι τάξεις της περιλαμβάνουν βάρδους, paladins, ταλαντούχους μάγους και έμπειρους πολεμιστές. Επιλέγονται κατά κύριο λόγο για την αφοσίωση τους και εκπαιδεύονται στην παρατήρηση, την απόκρυψη και τη μάχη. Με πλούσια χρηματική υποστήριξη από προνομιούχους χορηγούς, τα μέλη της συνήθως κατέχουν εξοπλισμό καλής ποιότητας (συχνά μεταμφιεσμένο για να φαίνεται απλός) ενώ όσοι κάνουν ξόρκια έχουν περγαμηνές με μαγεία επικοινωνίας.

Για να αναζητήσουν και να καταστρέψουν τις απειλές για τις πατρίδες τους, οι πράκτορες της Lord’s Alliance πρέπει να είναι εξειδικευμένοι και πράγματι λίγοι μπορούν να συγκριθούν μαζί τους. Πολεμούν περήφανα για τη δόξα, την ασφάλεια των δικών τους και των κυβερνητών τους. Ωστόσο, η Συμμαχία των Αρχόντων μπορεί να επιβιώσει μόνο αν τα μέλη της συμπεριφέρονται ομόθυμα, κάτι που απαιτεί διπλωματία. Αποστάτες από τη Συμμαχία των Αρχόντων είναι σπάνιοι αλλά έχουν υπάρξει κάποιες λιποταξίες.

ΠΙΣΤΕΥΩ
- Για να επιβιώσει ο πολιτισμός, όλοι πρέπει να ενωθούμε απέναντι στις σκοτεινές δυνάμεις που τον απειλούν.
- Δόξα είναι η προστασία της πατρίδας και του ηγέτη.
- Η καλύτερη άμυνα είναι μία ισχυρή επίθεση.

ΣΤΟΧΟΙ
Να είναι υπέρμαχοι του λαού. Να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των πόλεων και των υπολοίπων οικισμών του Faeurn σχηματίζοντας ισχυρούς συνασπισμούς ενάντια σε δυνάμεις που απειλούν τους πάντες και να εξαλείψουν τις απειλές αυτές με οποιαδήποτε μέσα,

Συμμαχία των Αρχόντων (Lords' Alliance)

Στη σκιά της Neverwinter PetrosPapalianos PetrosPapalianos