Ο Κατακλυσμός και η σύγκρουση των δύο κόσμων

“Εν αρχή ην ο Ao, ο θεός των θεών, o σχηματίσας τον κόσμον υπό της υγρής πυρός του σύμπαντος – τη λεγομένην ‘φλογιστόν’- και ονομάσας την δημιουργίαν αυτού Abeir Toril.

Και εκ της σαρκός του νεογέννητου κόσμου εγεννήθησαν οι ‘Πρωταρχικοί’ – τιτάνες των στοιχείων της φύσεως. Και ούτως οι Πρωταρχικοί έπλασον το σχήμα του κόσμου, φωτίζοντας τον υπό του πυρός, σχηματίζοντας τα βουνά αυτού, γεμίσαντες τον αέρα με άνεμο και τις θάλασσες με ύδωρ.
Και εκ του πνεύματος του νεογέννητου κόσμου, ο Αο έπλασε τους θεούς καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Του, ινα βασιλεύσωσιν επί της Δημιουργίας. Και ούτως οι θεοί έπλασον τα φυτά και τα ζώα και εφύσηξαν πνοή ζωής επί του κόσμου – και έκριναν ότι τα έργα τους ήσαν καλά.

Είδον τοιαύτα οι Πρωταρχικοί και εκατεκλύσθησαν υπό οργής. Ενόμιζον γαρ ο κόσμος ήτο δικός τους, ως ήσαν εκείνοι οι πρωτογέννητοι των τέκνων του Ao. Και μέγας πόλεμος ξέσπασε μεταξύ Θεών και Πρωταρχικών, διηρκήσας αιώνας επί αιώνων.

Είδας τον πόλεμον και την καταστροφήν – είπεν ο Αο:
“Παύσετε την οργή σας τέκνα μου ώσπερ Εγώ με ξόρκια θα θραύσω τον Ένα Κόσμο που έπλασα από το φλογιστόν, σε θραύσματα Δύο, χαρισθέντα υμίν ινα βασιλεύσετε επ’ αυτών μόνα. Εις τους μεν Πρωταρχικούς δωθήσεται το έν θραύσμα – το ονομασθέντα Abeir – ίνα σχηματίσωσιν το, ως εδόκουν. Το δε έτερον τμήμα, το ονομασθέντα Toril δοθήσεται είς τους θεούς ίνα βασιλεύσωσιν ως επιθυμούν. "

Ιστορίαι, τόμος Α’
Πρώτος Αναγνώστης Tethtoril
Candlekeep 1372 DR

Με την διάλυση της μαγείας το 1485 DR και την εμφάνιση της Spellplague, τα αρχαία ξόρκια που διαχώριζαν τους δύο κόσμους εξασθένισαν και η αποδυνάμωση τους ένωσε ξανά τμήματα της Abeir με την Toril.

Το τοπίο του κόσμου άλλαξε δραστικά.
Η ήπειρος της Maztica χάθηκε ενώ τη θέση της πήρε ένα τεράστιο νησί στην άλλη πλευρά του ωκεανού – που ονομάστηκε ‘Νέα Abeir’. Ολόκληρες εκτάσεις γης εξαφανίστηκαν, αφήνοντας στη θέση τους χάσματα που κατοικούνται από αλλόκοτα πλάσματα. Ταυτόχρονα σε ορισμένα σημεία του Faerun τεράστια κομμάτια γης ξεκίνησαν να αιωρούνται, σχηματίζοντας ιπτάμενα νησιά.

Πέρα από τα γεωλογικά φαινόμενα, η σύγκρουση των κόσμων είχε σημαντικές πληθυσμιακές επιδράσεις.
Λαοί – εντελώς διαφορετικοί από αυτούς που κατοικούσαν στην Toril – εμφανίστηκαν στον κόσμο διαβαίνοντας πύλες από τις οποίες δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Ανάμεσα σε αυτούς και οι dragonborn, μία ερπετοειδής φυλή γεννημένοι ως σκλάβοι των δράκων που στην Abeir είχαν σχηματίσει αχανείς αυτοκρατορίες.

Ο Κατακλυσμός και η σύγκρουση των δύο κόσμων

Στη σκιά της Neverwinter PetrosPapalianos PetrosPapalianos