Στη σκιά της Neverwinter

Η ζωή και ο θάνατος του Pip

15-16 Eleint 1486 DR

Όπου η Andion Ferfang αποκαλύπτει στους χαρακτήρες ότι οι Uthgardt κατασκοπεύουν στις πόλεις του βορρά για την αυτοκρατορία της Netheril, οι ήρωες γυρνάνε στο Phandalin για να ανακαλύψουν ότι ο Pip βρέθηκε νεκρός και αρχίζει η εξερεύνηση του ορυχείου της Phandelver.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.