Στη σκιά της Neverwinter

Η Μαύρη Αράχνη

18 Eleint 1486 DR

Όπου οι ήρωες επιστρέφουν στο ορυχείο για να βρουν τον Nundro Rockseeker και ανακαλύπτουν πως πίσω απ’ όλα κρύβεται o ιδιοκτήτης του βιβλίου της Faylin και ένας doppleganger τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.