Στη σκιά της Neverwinter

Conyberry

9 εώς 11 Eleint 1486 DR

Όπου η Faylin βασανίζεται από εφιάλτες, οι ήρωες σώζουν τον Daran, τη Mirna και τα παιδιά της και αναφέρουν στο Sildar την προδοσία του Iarno Albrek. Ο Pip ο γιός του Toblen εξακολουθεί να κατασκοπεύει τη Faylin και μία συμμορία της Αίρεσης του Δράκου ληστεύει το τελευταίο της καραβάνι.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.