Στη σκιά της Neverwinter

Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι

6 εως 8 Eleint 1486 DR

Όπου τα Hobgoblins επιστρέφουν με κεφάλια elves, οι ήρωες επιστρέφουν στο Phandallin με το κεφάλι του Βασιλιά Grol και ο Sildar Hallwinter προτείνει στην Lavinia Thundertree να γίνει μέλος της Lord’s Alliance. Οι Redbrands σκοτώνουν τον Drogo και στη νεκροφάνεια του ανακαλύπτει ένα μυστικό για τον πατέρα του.

Comments

PetrosPapalianos PetrosPapalianos

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.